Image by Vidar Kristiansen
Skärmavbild 2021-08-21 kl. 11.46.26.png

Hur litet kan man bo och vad är ett tiny house?

 

SnickarFranck kommer att göra flera olika projekt tillsammans med Stiftelsen Bifrost. Ibland är projekten stora och ibland små. Som den här lilla informationsbroschyren om Tiny House.

Tiny house-rörelsen har växt mycket på senare tid och uppmärksammats både i internationell och nationell media. Fortfarande är det dock mycket som står oklart när det gäller att bo i tiny house. Boverkets regler är inte anpassade efter den livsstilen och det närmaste man kan komma är regler gällande attefallshus och eventuellt kollektivboende. 

Stiftelsen har därför tillsammans med SnickarFranck tagit fram en informationsbroschyr som förhoppningsvis ska ge lite klarhet i vad som gäller att bygga och bo tiny house. Dessutom hoppas vi att det ska inspirera folk till att våga välja en spännande och alternativ livsstil!

I framtiden kanske SnickarFranck kommer att tillverka lite Tiny House på beställning. Förfrågningar har redan kommit in men i dagsläget har vi dessvärre inte möjlighet till att bygga Tiny House. Men så småningom så...