Hållbara sunda material

SnickarFranck vill bidra till hållbarhet inom vårt verksamhetsområde. Därför arbetar vi gärna med lokalproducerade, klimatsmarta och giftfria byggvaror. Det kan handla om att välja svenskt trä framför trävaror som importeras från andra sidan jordklotet. Eller giftfria alternativ inom skivmaterial, tätningsmedel och målarfärg. Vi erbjuder också trägolv, lister, brädor, plank och bjälkar från lokala sågverk.

Stödjer hållbart skogsbruk

Det går att fördriva timmar på byggvaruhuset i jakt på raka brädor med täta årsringar och stor andel kärnved. Men idag finns väldigt lite skog kvar som håller hög timmer­kvalitet. Tillväxten forceras genom övergödning och kalhyggesbruk, vilket ger negativa effekter för både naturen och de råvaror den ger oss. Därför stödjer SnickarFranck Naturskyddsföreningens arbete för ett mer hållbart skogsbruk och levande skogar.

Bra Miljöval

Företagets maskinpark består i dag till övervägande del av sladdlösa elverktyg. Då SnickarFranck abonnerar på miljövänlig el laddas verkygsbatterier med el producerad av vind-, vattenkraft och biokraft från hållbar skogsavverkning. 

Klimatkompensation

SnickarFranck kompenserar 100% av sina utsläpp genom bidrag till olika lokala miljöprojekt. Klimatkompensationen är ingen slutgiltig lösning, men ändå ett sätt att i nuläget betala för den negativa effekt utsläppen gör, tills vi har möjlighet att köra med helt miljövänliga bilar. 

Kärlek till trä och träd

 

" Jag har alltid stortrivts i skogen, redan innan jag alls funderade på att arbeta med de fantastiska byggmaterial träden ger oss. Jag kan inte låta bli att hänföras av hur ett ensamt frö som ryms på en lillfingersnagel kan växa till en bastant pelare på 30 meter, med en krona av barr eller löv som förvandlar solljus och koldioxid till socker och syre, ett rotsystem som tillsammans med svamparnas mycel möjliggör informationsutbyte och näringsdonation olika träd emellan, som en slags förlaga till våra tiders datornätverk. 

Lika häpnadsväckande är det att vi ur denna magnifika organism kan utvinna byggmaterial som går att bearbeta och förvandla till några av historiens mest avgörande uppfinningar för mänsklig civilisation; elden, hjulet, båtarna, pappret och så klart: trähusen! Hustimret, cellulosaisoleringen och de kilsågade golvtiljorna som jag arbetar med idag.

 

Att bygga med trä är klimatsmart, särskilt när träden kommer från hållbara skogsbruk och lokala sågverk. Jag är övertygad om att det går att bedriva aktivt skogsbruk utan att lämna väldiga kalhyggen efter sig som kan ta skogen århundraden att läka och en del arter kanske aldrig återhämtar sig ifrån.

 

De sterila granåkrar som idag karaktäriserar stora delar av vårt sydsvenska skogslandskap erbjuder få möjligheter för timmermannen att finna kvalitativt virke i klass med våra föregångares råvaror, när de gamla byggnadsverken ska rustas upp eller renoveras. Och hur många av dagens brädgårdar kan erbjuda byggnadssnickaren obehandlade klädselbrädor hållbara nog att sitta kvar på fasaden generationer efter att kunden som beställt jobbet lämnat över till nästa husägare? I en sådan monokultur ges inte heller mycket utrymme för den artrikedom, åldersvariation och motståndskraft mot skadedjur och sjukdomar som kännetecknar en välmående och beständig 

naturskog. 

 

Därför försöker jag i egenskap av kvalitetsinriktad snickare och aktiv friluftsmänniska i så stor utsträckning jag kan att arbeta på ett sätt där värden som kvalitet och långsiktighet inte måste ställas åt sidan till förmån för kvantitet och lönsamhet. 

Skogen har fler och större värden än att enbart agera som virkesförråd. "

/Jesper, SnickarFranck 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

snickare helsingborg snickare munka ängelholm höganäs byggnadsvård skåne ekobygg skåne Renovering av Äldre Hus snickarfranck