• Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

snickare helsingborg snickare munka ängelholm höganäs byggnadsvård skåne ekobygg skåne Renovering av Äldre Hus snickarfranck

 

Hållbara sunda material

SnickarFranck vill bidra till hållbarhet inom vårt verksamhetsområde. Därför arbetar vi gärna med lokalproducerade, klimatsmarta och giftfria byggvaror när det efterfrågas av kunden. Det kan handla om att välja svenskt trä framför trävaror som importeras. Eller giftfria alternativ inom skivmaterial, tätningsmedel och målarfärg. Vi erbjuder också trägolv, lister, brädor, plank och bjälkar från lokala sågverk.

Läs mer om ekologiska alternativ här.

 

Stödjer hållbart skogsbruk

Det går att fördriva timmar på byggvaruhuset i jakt på raka brädor med täta årsringar och stor andel kärnved. Men idag finns väldigt lite skog kvar som håller hög timmer­kvalitet. Tillväxten forceras genom övergödning och kalhyggesbruk, vilket ger negativa effekter för både naturen och de råvaror den ger oss. Därför stödjer SnickarFranck Naturskyddsföreningens arbete för ett mer hållbart skogsbruk och levande skogar.

Bra Miljöval 

Företagets maskinpark består i dag till övervägande del av sladdlösa elverktyg. Då SnickarFranck abonnerar på miljövänlig el laddas verkygsbatterier med el producerad av vind-, vattenkraft och biokraft från hållbar skogsavverkning. 

Klimatkompensation

SnickarFranck kompenserar 100% av sina utsläpp genom bidrag till olika lokala miljöprojekt. Klimatkompensationen är ett sätt att betala för den negativa effekt utsläppen gör, tills vi har möjlighet att köra med helt miljövänliga bilar.