top of page

Ekobygg & Byggnadsvård

Image by Karson

SnickarFranck
- en del av något större...


SnickarFranck är del av en större vision och samarbetar med Insamlingsstiftelsen Bifrost - Bridge to Future Life Foundation, som stödjer projekt inom ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet.

Ett av målen är att skapa ett nav för hållbart boende och byggande i nordvästra Skåne. I visionen ingår också att skapa en experimentell "mini-ekoby". Inom visionen för Navet och Ekobyn finns många olika projektidéer och vi ser fram emot en spännande hållbar framtid!

Bifrost_Stiftelsen_tryck.png
Image by Steven Kamenar
bottom of page