top of page
Jesper10_0 (1).JPG
IMG_6403.jpeg
Sven10_1 (4).jpg

Vi i SnickarFranck Ekobygg & Byggnadsvård

Möt Vårt Team: Hjärtat i Hållbart Byggande

Välkommen till oss i SnickarFranck, där vår passion för byggnadsvård och ekobygg inte bara är vårt yrke, det är vår livsstil. I vårt lilla, men kompetenta team, finner du en unik blandning av expertis, hantverksskicklighet och en genuin kärlek till äldre hus och hållbart byggande.

Expertis som gör skillnad

Varje medlem i vårt team är inte bara en expert inom sitt område, utan också en entusiast som brinner för att bevara och förbättra våra byggnader på ett miljövänligt och hållbart sätt. Vår djupa kunskap inom traditionella byggmetoder kombinerat med modern teknik gör oss unika i branschen. Vi förstår vikten av att bevara det gamla samtidigt som vi omfamnar det nya.

Personlig service och professionellt utförande

Som ett mindre team, tar vi oss tid att verkligen lyssna på våra kunder. Vi tror på en personlig touch och skräddarsyr våra lösningar för att passa just ditt projekt. Vår styrka ligger i vår förmåga att anpassa oss och leverera resultat som inte bara möter, utan förhoppningsvis överträffar dina förväntningar.

Hållbarhet i varje steg

I SnickarFranck, är hållbarhet inte bara ett modeord, det är kärnan i allt vi gör. Från att välja miljövänliga material till att tillämpa metoder som minskar vår klimatpåverkan, strävar vi efter att vara ledande inom ekobygg. Vår vision är att skapa byggnader som inte bara är vackra och funktionella, men som också bidrar till en bättre framtid för vår planet.

Upptäck SnickarFrancks expertnätverk – en  lösning för alla byggbehov

På SnickarFranck vet vi att varje byggprojekt är unikt och kräver en speciell touch. Därför har vi handplockat ett team av specialister för att säkerställa att varje aspekt av ditt projekt hanteras med högsta kompetens och kvalitet. Från de finaste detaljerna i snickeri till de mest komplexa utmaningarna inom plåtslagning, el, VVS, och markarbeten. Vårt nätverk består av noggrant utvalda proffs som kompletterar vår egen expertis, vilket garanterar att ditt projekt är i de bästa händerna från start till mål.

När du väljer SnickarFranck, får du inte bara tillgång till vår egen skicklighet, utan också till vårt kontaktnät av specialiserad kunskap och erfarenhet. Vi samarbetar smidigt med våra partnerföretag för att leverera en sömlös och effektiv service, oavsett projektets storlek eller komplexitet.

SnickarFranck är medlem i följande föreningar:

Logo-Bevis.jpg
byggnadsvardslogga.png
svenska-byggnadsvardsforeningen-logo.png

SnickarFranck är sedan 2020 fullvärdig medlem i BEVIS, Byggnadsvård i Skåne, ett nätverk som samlar skånska hantverkare och företag inom byggnadsvård, med fokus på god kvalitet och hållbarhet.

Byggnadsvårdsföretagen är en nationell branschorganisation för specialister inom byggnadsvård. Här finner du företag med särskild kompetens inom underhåll och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Byggnadsvårdsföreningen jobbar för skydda, vårda och bevara byggnader och miljöer. Genom att skapa opinion, sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård, beprövad byggnadsteknik och hållbart byggande.

skanskagardar.jpg
hallbart-byggande-i-syd-1000px-720x720.j
logga2016.gif

Föreningen Skånska Gårdar ser som sin uppgift att utbreda och vidmakthålla intresset för den skånska landsbygdens byggtraditioner.

Hållbart Byggande i Syd är en ideell förening vars syfte är att vara ett nätverk för företag i byggbranschen som är inriktade mot ekologiskt hållbart byggande. Föreningen vill sprida information och kunskap om olika typer av hållbart byggande, skapa nätverk och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Föreningen Permakultur i Sverige verkar för utvecklingen av ekologiska samhälls- och livsformer i överensstämmelse med den filosofi och etik som ligger till grund för permakultur: omsorg om jorden och människor samt fördelning av överskott.

skydda-skogen-logga.png

Föreningen Skydda Skogen arbetar för att Sveriges gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden ska bevaras. De arbetar också för en reform av skogsbruket till ett naturnära mångbruk, med stort utrymme för lokala näringar och hushållning, rekreation och naturbaserad turism.

IMG_8281.jpeg
IMG_3182.jpeg
IMG_3099.jpeg
bottom of page