top of page
B_edited.jpg

vår profil: FRAMTIDEN är inte ett val

Återbruk med modern komfort

Välkommen till SnickarFranck, där vi blandar tradition med innovation för att skapa hem som inte bara är vackra och funktionella, men också hållbara och respektfulla mot vår planet. Vi tror på kraften i att återanvända och förädla det befintliga, istället för att alltid börja om från början. Det är en filosofi som inte bara sparar resurser, utan också berikar våra hem med en unik karaktär och historia.

Hos oss är återbruk inte bara ett miljövänligt val, det är också en väg till ökad trivsel. Vi ser skönheten i att bevara det gamla samtidigt som vi integrerar moderna lösningar och bekvämligheter. Det handlar om att skapa en harmonisk balans där historiens charm möter dagens behov och morgondagens drömmar.

Vi är övertygade om att det är möjligt att förena byggnadsvård och ekologiskt byggande med modern komfort. Vårt mål är att lämna över välbyggda och hållbara hem till framtida generationer, hem som berättar en historia och samtidigt är redo för framtiden.

Hållbara sunda material

Vi tar vårt ansvar för planeten på allvar och är stolta över att vara en del av lösningen för en mer hållbar framtid. Vårt mål är att bygga med material som är både miljövänliga och hälsosamma och vi väljer alltid lokalt producerade och så klimatsmarta alternativ det går.

Vi älskar svenskt skog och därför använder vi plockhugget (selektiv avverkning) från våra egna skogar där det går och istället för att förlita oss på importerat trä från kalavverkade områden. Detta val stärker inte bara den lokala ekonomin utan minskar också vårt miljömässiga fotavtryck.

Till isolering använder vi ekologiska naturfiber eller icke organiska ekologiska val vilka inte bara är effektiva utan också helt giftfria. När det kommer till färg är vi traditionella med en modern twist. Vi använder klassiska färger som andas som till exempel linolja, slamfärg (falu rödfärg) och äggoljetempera samt nyskapande ekologiska färger som garanterar en frisk och giftfri miljö.

Men det slutar inte där. Vi erbjuder även ett brett sortiment av trägolv, lister, brädor, plank och bjälkar från lokala sågverk. Med SnickarFranck får du inte bara ett hem som är byggt med omsorg om miljön, utan också ett hem som andas tradition och kvalitet. Vi bygger hem som är lika bra för dig som för vår planet.

Klimatkompensation

SnickarFranck kompenserar 100% av sina utsläpp genom bidrag till olika lokala miljöprojekt. Klimatkompensationen är ingen slutgiltig lösning, men ändå ett sätt att i nuläget betala för den negativa effekt utsläppen har, tills vi har möjlighet att t.ex. köra med helt miljövänliga bilar. 

Stödjer hållbart skogsbruk

Det finns idag väldigt lite skog kvar som håller hög timmer­kvalitet. Tillväxten forceras genom övergödning och kalhyggesbruk, vilket ger negativa effekter för både naturen och de råvaror den ger oss. Därför har SnickarFranck ett nära samarbete med det nytänkande virkesföretaget Plockhugget. SnickarFranck stödjer också Naturskyddsföreningens arbete för ett mer hållbart skogsbruk och levande skogar.

Bra Miljöval

Företagets maskinpark består i dag till övervägande del av sladdlösa elverktyg. Då SnickarFranck abonnerar på miljövänlig el laddas verkygsbatterier med el producerad av vind-, och vattenkraft samt biokraft från hållbar skogsavverkning. 

Image by Sebastian Unrau
bottom of page