top of page
B_edited.jpg

Återbruk med modern komfort

 

På SnickarFranck jobbar vi utifrån värden som hållbarhet och långsiktighet. Vi föredrar att ta till vara och vidareutveckla där det går, framför att  ”blåsa ur” och bygga nytt. Det finns ibland lägen när det sistnämnda kan vara enda alternativet, men när det går att kombinera bevarande och återbruk med varsam renovering är det den vägen vi brukar rekommendera. 

 

Det är inte bara långsiktigt mer ekonomiskt och bättre för miljön med återbruk. Det bidrar i vårt tycke nästan alltid till en större trivsel i det färdiga boendet. Att låta gångna tiders avtryck finnas kvar samtidigt som man tillför lösningar från sin egen samtid behöver inte vara en motsättning. Så länge det finns en smula respekt för kulturhistoriska värden och en vilja att en gång kunna lämna över ett sunt och välbyggt hem till dem som kommer efter, är det vår övertygelse att det går att kombinera byggnadsvård och ekologiskt byggande med modern komfort och nutida lösningar.

Hållbara sunda material

SnickarFranck vill bidra till hållbarhet inom vårt verksamhetsområde. Därför bygger vi med lokalproducerade klimatsmarta och giftfria byggvaror. Vi väljer svenskt plockhugget trä framför trävaror som kommer från kalavverkade skogar eller importeras från andra sidan jordklotet. Vi isolerar med ekologiska naturfiber, målar med både traditionella färger av linolja, slamfärg och äggoljetempera och nyframtagna ekologiska färger som låter husen andas och borgar för en giftfri inomhusmiljö. Vi erbjuder trägolv, lister, brädor, plank och bjälkar från lokala sågverk.

Klimatkompensation

SnickarFranck kompenserar 100% av sina utsläpp genom bidrag till olika lokala miljöprojekt. Klimatkompensationen är ingen slutgiltig lösning, men ändå ett sätt att i nuläget betala för den negativa effekt utsläppen har, tills vi har möjlighet att t.ex. köra med helt miljövänliga bilar. 

Stödjer hållbart skogsbruk

Det finns idag väldigt lite skog kvar som håller hög timmer­kvalitet. Tillväxten forceras genom övergödning och kalhyggesbruk, vilket ger negativa effekter för både naturen och de råvaror den ger oss. Därför har SnickarFranck ett nära samarbete med det nytänkande virkesföretaget Plockhugget och vi har som målsättning att allt trä som används i våra byggprojekt ska komma från hyggesfria skogsbruk. SnickarFranck stödjer också Naturskyddsföreningens arbete för ett mer hållbart skogsbruk och levande skogar.

Bra Miljöval

Företagets maskinpark består i dag till övervägande del av sladdlösa elverktyg. Då SnickarFranck abonnerar på miljövänlig el laddas verkygsbatterier med el producerad av vind-, och vattenkraft samt biokraft från hållbar skogsavverkning. 

Image by Karson

En del av något större...

SnickarFranck är del av en större vision och samarbetar med Insamlingsstiftelsen Bifrost som stödjer projekt inom ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet.
Ett av målen är att skapa ett nav för hållbart boende och byggande i nordvästra Skåne.

Bifrost_Stiftelsen_tryck.png
Image by Sebastian Unrau
bottom of page